– Tác dụng ủa những biện pháp nghệ thuật ấy là:

  • Nghệ thuật đối lập (tương phản) nhằm làm nổi bật vẻ độc đáo của dòng sông
  • Nghệ thuật so sánh, nhân hóa khiến sông Hương trở nên sinh động, có hồn, dòng sông gần với tâm hồn của con người xứ Huế.
Khám Phá Thêm:   Phân tích bài thơ Mây và sóng (4 mẫu) Phân tích Mây và sóng của Ta-go

Câu 4: Nhân vật “tôi” hiện lên rõ nét trong đoạn trích:

– Kiến thức phong phú, am tường về Huế

– Trí tưởng tượng phong phú độc đáo, mãnh liệt

– Ngôn ngữ phong phú, tài hoa

– Tình yêu đối với xứ Huế