Đồng chí Huỳnh Phước (còn gọi là Huỳnh Thực, hay Huỳnh Hữu Phước) sinh 1944, dân tộc Kinh, quê quán xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Sinh ra và lớn lên trên quê hương giàu truyền thống chống giặc ngoại xâm. Phước Hữu từng là địa bàn nổ ra cuộc khởi nghĩa của Phan Lành (tướng Lành, với tôn chỉ độc lập dân tộc, cùng nhau đánh Pháp, lấy của người giàu chia cho người nghèo, tiếp đến là phong trào “Thiên Địa Hội” nhân dân các thôn nổi dậy chống lại sự hà khắc cỉa phong kiến và thực dân.

Được thừa kế một truyền thống yêu nước rất anh dung của các thế hệ đi trước. Ngay từ rất nhỏ, Huỳnh Phước đã thể hiện tình yêu quê hương Đất nước, niềm tự hào dân tộc và ý chí căm thù giặc cướp nước. Anh đã ấp ủ trong lòng, mai này lớn lên sẽ được cầm súng đánh đuổi giặc Pháp bảo vệ sự bình yên quê hương làng xóm.

Năm 1961, Huỳnh Phước vừa tròn 17 tuổi, tình hình ở địa phương có nhiều biến động. Tuy còn nhỏ, gia đình neo người, nhưng với ý chí ấp ủ từ lâu, Huỳnh Phước quyết định tham gia cách mạng, những công việc đầu tiên của đồng chí Phước là làm liên lạc, năm bắt thông tin, tình hình hoạt động của địch ở địa phương sau đó bí mật kịp thời thông báo cho các cơ sở cách mạng. Tinh thần cách mạng công với tác phong nhanh nhẹn của một người liên lạc, đã được Huỳnh Phước phát huy và tiến bộ nhanh chóng.

Ngày 12 tháng 6 năm 1962, Huỳnh Phước đã liên lạc và trực tiếp dẫn đường cho đại đội 305 của tỉnh phối hợp với lực lượng vùng III và tự vệ mật Mông – Nhuận – Đức ,Phước Hữu, An Phước. Trong trận đánh Huỳnh Phước đã thể hiện sự nhanh nhẹn, dũng cảm, khi bị địch phản công bằng lựu đạn, anh đã gan dạ dung lựu đạn địch ném trả lại gây thương vong địch, tạo điều kiện thuận lợi cho quân ta tiến công vào đồn. Kết quả ta diệt 9 tên địch, bắt sống 1 tên, thu 4 súng, nhưng ta hy sinh 3 đồng chí.

Từ tháng 01 năm 1965, đồng chí Huỳnh Phước được cấp trên giao nhiệm vụ làm tiểu đội trưởng đơn vị 311 bộ đội địa phương tỉnh. Không phụ lòng tin của đồng chí, đồng đội, Huỳnh Phước không ngừng phấn đấu về mọi mặt, luôn thể hiện là người có tin thần trách nhiệm cao mỗi khi cấp trên phân công nhiệm vụ.

Từ tháng 4 năm 1973, đồng chí Huỳnh Phước được cấp trên giao nhiệm vụ làm tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 200 c đặc công, Quân khu VI và chuyển vào hoạt động chiến đấu ở chiến trường Bình Thuận.

Trong quá trình chiến đấu, đồng chí đã trực tiếp tham gia và chỉ huy đơn vị đánh 32 trận lớn nhỏ. Bản thân diệt 181 tên địch, trong đó có 32 tên là lính Nam Triểu Tiên, 8 tên là dân vệ còn lại là lính bảo an, bắt sống 9 tên, bắn cháy xe ôtô, bắn rơi 2 máy bay (1 trực thăng, 1 B57), thu 13 súng các loại.

Đồng chí được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng thưởng 2 huân chương chiến công giải phóng hạng Ba, 3 huân chương Chiến sĩ giải phóng hạng (Nhất ,Nhì, Ba) và nhiều bằng khen, giấy khen của Quân khu VI và tỉnh tặng.

Ngày 11 tháng 4 năm 1975, trong trận chiến đấu ở láng Dầu Gò – Hăm Thuận đồng chí Huỳnh Phước đã hy sinh. Thi hài được mai tán tại Hàm Thuận.

Ngày 20 tháng 12 năm 1994, liệt sĩ Huỳnh Phước được Chủ tịch Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam truy tặng danh hiệu Anh hung lực lượng vũ trang nhân dân.